Aanvraag energieadviesgesprek monumenten

Hoe bent u bekend geworden met het energieadvies voor monumenten? Meerdere opties zijn mogelijk.
Vraag 1. In hoeverre heeft u zich al verdiept in duurzame maatregelen voor uw woning?
Vraag 2b. Ik heb een:
Vraag 3. Heeft u al energiebesparende maatregelen in uw woning getroffen?
Vraag 4a. Bent u van plan om (meer) energiebesparende maatregelen te treffen?
Vraag 6. Ik vind het een goed idee dat de monumenten adviseur van de gemeente aanwezig is bij het gesprek. Let op! Dit is alleen mogelijk in Elburg en Harderwijk.
Akkoordverklaring

Na betaling van €75 ontvangt u een voucher die u kunt verzilveren bij Veluwe Duurzaam als u binnen een jaar voor minimaal €750 aan energiebesparende maatregelen investeert.
(De door de adviseurs uitgebrachte adviezen worden door Veluwe Duurzaam gebruikt voor kennisuitwisseling tussen de adviseurs en kwaliteitsverbetering.)

Nieuwsbrief