Aanvraag Energiecoach

Contactinformatie
Geef uw voorkeur aan
2a. Welk type woning heeft u?
2b. Woont u in een monument?
2d. Hoe groot is uw woning ongeveer (m²)
3. Vul in wat van toepassing is
4a. Energieverbruik gas (m³ per jaar)
4b. Energieverbruik elektra (kWh per jaar)
4c. Eventueel opbrengst zonnepanelen (kWh per jaar)
4d. Energieverbruik hout/pellets (m³ per jaar)
6. Heeft u al energiebesparende maatregelen in uw woning getroffen?
7. In hoeverre heeft u zich al verdiept in energiebesparing in uw woning? (meerdere antwoorden mogelijk)
8. Hoe bent u bekend geworden met de energiecoaches?
Klik hier voor de algemene voorwaarden